Op de kaart

Uw organisatie voert werkzaamheden uit “op locatie”. Dat kan in de openbare ruimte zijn, maar bijvoorbeeld ook bij particulieren. Wellicht werkt u al met kaartmateriaal, dat u aangeleverd krijgt in diverse formaten, al dan niet digitaal. De planning van uw medewerkers is een klus van formaat en hoe koppelt u snel en efficiënt terug naar uw opdrachtgever dat werkzaamheden zijn uitgevoerd?

Daarvoor is Cordiplan ontwikkeld!

Medewerkers zien op hun tablet welke werkzaamheden uitgevoerd moeten worden op welke locatie en u kunt realtime volgen welke activiteiten ze uitvoeren en dat terugkoppelen naar uw opdrachtgever.

Actueel zicht op de percelen/locaties waar werkzaamheden uitgevoerd moeten worden. Het type activiteit en de wijze van uitvoering hiervan kunt u meegeven aan uw teams.

Actueel zicht op de percelen/locaties waar werkzaamheden uitgevoerd moeten worden. Het type activiteit en de wijze van uitvoering hiervan kunt u meegeven aan uw teams.

Contact   Contact  

Met Cordiplan kunt u strategisch voordeel behalen door:

 •   beter inzicht in benodigde tijd voor activiteiten
 •   eenvoudiger plannen van terugkerende activiteiten
 •   betere verslaglegging en bewijsvoering naar de opdrachtgever
 •   mogelijkheid tot burgerparticipatie
 •   mogelijkheid om ook bij opdrachtgever kosten te besparen door o.a. digitale bewijsvoering en factureren op werkelijk uitgevoerde activiteiten
 •   beter zicht op aanwezige materialen en certificering
 •   realtime inzicht in activiteiten van teams
 •   mogelijkheid tot koppeling met facturatie, urenregistratie, “slimme” objecten

Grotere kans op krijgen gunningen!

 •   leveren van meerwerk
 •   besparing bij opdrachtgever
 •   overname van of bijdrage aan uitvoering wettelijke taak

Efficiëntere bedrijfsvoering!

 •   betere personeelsplanning
 •   facturatie werkelijk uitgevoerde werkzaamheden
 •   gebruik van meest optimale routes
 •   minder onnodige ritten